Eesti Sotsiaalteadlaste V aastakonverents
Eesti Euroopas: Uued väljakutsed ühiskonnale

12.11.2004 3533 vaatamist konverents Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Esimene plenaaristung