VII Analüüs indeksitega


E-kursuse "Kvantitatiivne andmeanalüüs (SPSS'i abil)" materjalid


Lisainfo veebis: http://hdl.handle.net/10062/17869