The Development of Superconductivity Research in Oxides

08.06.2005 3954 vaatamist avalik loeng Keemia ja materjaliteadus


Nobeli preemia laureaadi prof Alex K. Mülleri aulaloeng teemal "The Development of Superconductivity Research in Oxides". Aulaloengu juhatab sisse Tartu Ülikooli rektor prof Jaak Aaviksoo.