Uute WebCT kursuste esitlemine

04.10.2005 2587 vaatamist varia Varia


TÜ uute WebCT kursuste esitlemine, mille väljatöötamist toetati ESF meede
1.1 projekti "Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi
e-õppe arenduse" (REDEL) raames.