Andmestik, rühmitamine ja kirjeldav statistika



Antud loengus õpitakse tundma andmestiku kohta kirjeldava analüüsi tegemise meetodeid (vigade analüüs, rühmitamine, statistilised näitarvud).