Kliiniline haridus füsioteraapias - parim võimalus erialaste pädevuste omandamiseks II

01.02.2008 2535 vaatamist konverents Sporditeadus


Praktika korraldus ja institutsioonide vaheline koostöö (ettekanne inglise keeles) - Raija Anneli Tyni-Lenné, PhD TÜ külalisprofessor


Üliõpilase hindamine kliinilisel praktikal ja juhendajate tasustamine (ettekanne inglise keeles) - Margareta Kreuter, PhD TÜ külalisprofessorKliinilise praktika korraldusest Tartu Ülikooli Kliinikumis Gea Kõks, koolitusjuht Tartu Ülikooli KliinikumFüsioteraapia kliinilise praktika juhendamise ja hindamise erinevad võimalused - Silva Roose, FT TÜK LastekliinikKliiniline praktika üliõpilase pilgu läbi - Kadri Englas, magistrant Katre Lust, magistrant Annemari Rammo, magistrant Liina Kont, magistrant


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/355436