Alevis in contemporary Izmir: imaginaries, beliefs and practices regarding Hacı Bektaş Veli

Klipi teostus: UTTV 23.08.2023 300 vaatamist Usuteadus Doktoritöö kaitsmine


Uurimuse keskmes on ühelt poolt kaasaegne alevi kogukond Bucas (Izmir, Türgi), teisalt selle kogukonnaliikmete ettekujutused, uskumused ja praktikad 13. sajandi Anatoolia pühaku Hacı Bektaş Veli suhtes.

Kaitsja:                           Helen Haas

Juhendajad:                   Lektor Elo Süld, PhD (Tartu Ülikool)

                                       Catharina Raudvere PhD (Kopenhaageni Ülikool)

Oponent:                        Hege Irene Markussen PhD (Lundi Ülikool)