Vaimse tervise konverents „Sõna jõud“

Klipi teostus: UTTV 30.03.2023 4648 vaatamist


13.00–13.15      Avasõnad. Toomas Asser, rektor
 
13.15–14.15      Vestluse jõud juhtimises. Ruti Einpalu, coach  ja juhtimiskoolitaja 
 
Hea vestlus ei ole sugugi mitte käkitegu ja kehva vestlusega võib päris palju ära käkkida. Ometigi ei ole see põhjus vestlemata jätmiseks. Hea vestlus paneb meid ennast tundma olulise ja väärtuslikuna. See aga on ühe meie kolmest psühholoogilisest põhivajadusest – kuuluvustunne – põhiline toiteaine. Vaatame mõningaid põhimõtteid ja printsiipe, mida järgida, et jõuda hea vestluseni.
 
14.15–15.00      Sõna vägi. Reet Hiiemäe, folklorist
 
Sõna väge tundsid ja kasutasid juba meie esivanemad ehk siis räägime sõna väest eesti pärimuses. Tuleb juttu vaikimisest, sest ka vaikimine võib olla ülimalt kõnekas suhtlusakt ja olenevalt kontekstist väga erinevalt mõistetud. Seejärel keskendume maagilisele sõnale kaitse ja jõuandja tähenduses. Üks oluline aspekt on sõnaga seotud vastutus, kuna sama sõna on võimalik kasutada nii kahjustaval kui ka lohutaval ja ülesehitaval eesmärgil.
 
15.00–15.15 Sirutuspaus
 
15.15–16.00       Sõnast mõtteni ja tagasi: sõnade jõud ja jõuetus psühhoteraapias. Helo Liis Soodla, psühholoog 
 
Üleskutse oma „mõtteid ja tundeid muuta“ võib kõlada õõnsa sõnakõlksuna – kuidas ometi? Psühhoteraapia üks eesmärke on oma sisekogemuses tasahilju korda luua. Ettekanne tutvustab seda, mil viisil aitavad sõnad uurida rikast mõtte- ja tundemaailma. Kuidas on sõna kaudu võimalik avastada, millal ja mil määral on maailma mõtestamise viis tegelikkusega päriselt kooskõlas? Millal on meie tõlgendused abistavad, millal mitte? Sõnal on küll suur jõud, kuid kuidas valida tööriista rakendamiseks aega ja kohta? 
 
 
16.00–16.45      Vestlusring „Sõna jõud?! Kuidas kuuldut päriselus rakendada?“
 
16.45–17.00      Kokkuvõte
 
Päevajuht on Arne Merilai, TÜ eesti kirjanduse professor ning kirjanduse ja teatriteaduse osakonna juhataja.