Tartu Planeerimiskonverents 2021/2022: sessioon 2c (3.osa)

Klipi teostus: Videal 24.03.2022 475 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 2c: Eesti tööstuspoliitika ja maakasutuse tulevik (ESPONi sessioon)
 
Tehnoloogilised uuendused energeetikas ja tööstuses mõjutavad järgmisel 15 aastal Eesti regionaalarengut enam kui viimasel poolsajal. Tööjõupuudus ja paljatõus sunnivad Eesti investeerima automatiseerimisse ja digitaliseerimisse. Hajutatud energiatootmine ja üha diferentseeruvad kinnisvarahinnad soodustavad tööstuse paiknemist kombijaamade ja tuule-päikeseparkide vahetusse lähedusse. 
 
Seni on suur osa Eesti loodusressurssidest kas kasutamata või eksporditakse toormena. Eesti tööstuspoliitika on vajalik tagamaks üle riigi ühtlasemat maakasutust ja juba olemasoleva taristu rakendamist. Selle asemel et Harju- ja Tartumaal üha enam viljakat maad tehaste, elamute ja taristu alla matta ja inimeste pendellikumist üha kasvatada. 
 
Sessioon küsib:
1) Milline saab olema roheenergeetika mõju Eesti tootmise paiknemisele? 
2) Mida on teha, et investeeringuid tööstusse oluliselt kasvatada? 
3) Kas ja mil moel hakata teadlikult kujundame tootmist ja asustust? Mida on meil õppida teiste riikide ja Eesti enda kogemusest? 
 
III OSA: Bioressursi väärindamine puidu näitel. Kuhu uued tehased kerkivad? Miks peaks?
Esinejad: Liina Joller-Vahter, Annika Kibus
 
Sessioonijuht: Garri Raagmaa


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/