KAE ülikooli!

Klipi teostus: UTTV 17.11.2021 1441 vaatamist


Kas ka Tartu Ülikool saab kliimaneutraalseks? Kuidas saaksid üliõpilased kaasa aidata ülikooli ja ühiskonna kestlikumaks muutmisele? Kuidas ülikool tegeleb võrdõiguslikkusega? Kuidas saaks ülikooli töö- ja õppekorraldus senisest paremini toetada ülikooli liikmete heaolu? Mis on Sinu jaoks ülikooli kestlikumaks muutmisel kõige olulisem küsimus?

Ülikool on oma arengukavas „A2025“ määratlenud end kestlikule arengule keskenduva, võrdseid võimalusi pakkuva ja häid tavasid järgiva uuendusmeelse organisatsioonina. Arengukava on kooskõlas ÜRO deklaratsiooniga„Muudame maailma: kestliku arengu tegevuskava aastaks 2030“, mis sisaldab ülemaailmseid kestliku arengu eesmärke (edaspidi: KAE) ning suunised nende elluviimiseks. Need eesmärgid toetavad praeguse põlvkonna vajaduste rahuldamist viisil, mis ei sea ohtu tulevaste põlvkondade vajadusi. KAE lõimimine ülikooli tegevusse vajab laiapõhjalisi arutelusid ja kokkuleppeid.

Seminari juhib Tartu Ülikooli külalislektor ja rühmatööde ruumihoidja Toomas Trapido. Teadlase vaatest kestlikule arengule räägivad Tartu Ülikooli keskkonnakaitse lektor, Helsingi Ülikooli järeldoktor Age Poom ning Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor, Sussexi Ülikooli teadur Laur Kanger. Arendusprorektor Erik Puura räägib ülikooli põhitegevuste ja organisatsiooni kujundamisest kestlikku arengut toetavaks.

Esimesel seminaril kasutatakse avatud ruumi meetodit. See tähendab, et iga osaleja saab püstitada ülikooli kestlikku arengut puudutava aruteluküsimuse ja kui kõik küsimused on püstitatud, valib igaüks omale südamelähedase aruteluringi. Osaleda tasub kindlasti ka juhul, kui ise küsimust püstitada ei soovi, sest iga osaleja teadmistest ja kogemustest võib kasu olla kellegi teise küsimusele lahenduse pakkumisel. Mis edasi saab, sõltub meist kõigist.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-korraldab-kestliku-arengu-seminari-kae-ulikooli