Academia Pernaviensise 11. mõttekoda
Toomas Asser: „Ülikooli panus ühiskonna kohanemiseks"
 

Klipi teostus: UTTV 15.04.2021 3041 vaatamist


Academia Pernaviensise 11. mõttekoda laiendab piire. Meie seekordsel esinejal puudub küll Pärnuga vahetu isiklik suhe, kuid sellegipoolest on ta linnaga otse ja tihedalt seotud – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kaudu. Meil külaliseks on Tartu Ülikooli rektor, akadeemik Toomas Asser.
Keskendume vestluses kõige päevakohasemale teemale – ülikooli panusele ühiskonna kohanemiseks koroonaviirusega. Professor Asser tutvustab kuulajatele Tartu Ülikooli valdkondade erinevaid seireuuringuid, enda erialast tulenevalt eelkõige just arstide vaatenurgast. Vaatame, mida räägivad viimased reovee uuringute andmed, aga samuti tutvume uuringutega käitumuslikkusest ning vaimsest seisundist koroona ajal.

Mõttevahetust juhib Margit Raid.

Esinejast
Akadeemik Toomas Asseri erialane teekond algas pärast Nõo keskkooli füüsika eriklassi läbimist Tartu Ülikooli arstiteaduskonda astumisega. Selle lõpetamisest alates on ta olnud seotud kliinikumi ja ülikooliga, alustades närvikliiniku assistendist, jõudes neurokirurgia professoriks, andes oma pikaaegse panuse närvikliiniku juhatamisele ja olles pea 10 aastat arstiteaduskonna dekaan. 2018. aastal valiti akadeemik Toomas Asser Tartu Ülikooli rektoriks. 2011. aastal valiti Toomas Asser Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks, kus ta senini juhatab bioloogia, geoloogia ja keemia osakonda.
Akadeemik Toomas Asseri juhtimisel on Tartu Ülikool teinud muljetavaldava tõusu ülikoolide pingeridades. Rektor professor Toomas Asser valiti 2020. aastal Euroopa teadusülikoolide võrgustiku The Guild (The Guild of European Research Intensive Universities) organisatsiooni neljaliikmelisse juhatusse. Toomas Asser sõnas The Guild juhatusse kandideerides, et tema soov on vähendada lõhet vana ja uue Euroopa vahel. Nii näiteks peaksid programmi „Horisont“ meetmed olema avatud võrdselt kõigile Euroopa teadusasutustele, olenemata nende positsioonist ja suurusest. Samuti rõhutas Asser teadusasutuste vajadust valmistuda üleilmse pandeemia järgmiseks laineks ja teha seejuures valitsusasutustega koostööd kriiside teaduspõhisel lahendamisel. „Oleme Tartu Ülikoolis seadnud üheks oma strateegiliseks eesmärgiks olla avaliku sektori nõustamisel ja poliitikavalikute kujundamisel juhtrollis. Ka praeguses kriisis on Tartu ülikool olnud Eesti valitsusele oluline partner tõenduspõhiste otsuste tegemisel,“ märkis professor Asser. The Guild asutajad on 14 tippülikooli Euroopa riikidest, sh ainsana Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest Tartu Ülikool.
Akadeemik rektor Toomas Asseri õpetaja, akadeemik Ain-Elmar Kaasik on öelnud, et ta on arst, kes on oma erialast tuntavalt laiema silmaringiga ja tegevusalast laiema haardega. Ning ülikoolis on kindel arvamus—rektor Asser ütleb väheste sõnadega palju ja teeb veel rohkem.

Vaata veel - Academia Pernaviensis


Lisainfo veebis: https://www.pc.ut.ee/et/academia-pernaviensis