Arutelu "Klassijuhatamise võlu ja vaev"

Klipi teostus: Õnne Allaje 09.12.2020 5054 vaatamist Filosoofia ja semiootika


Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldas 09.12.2020 arutelu "Klassijuhatamise võlu ja vaev"

Klassijuhataja töö püsib sageli peamiselt õpetajate endi pealehakkamise ja entusiasmi najal. Ometi on hea klassijuhataja lihtsalt kullatükk; on õpetajaid, keda nende õpilased mäletavad kogu oma ülejäänud elu. Hea klassijuhataja kasvatab mitte niivõrd noomides ja manitsedes (kuigi vahel on seegi vajalik), vaid pilguga, väikese žestiga, arutamise ja kuulamisega.

Klassijuhatajal on lugematu hulk rolle ja küllap vajab iga õpetaja aeg-ajalt sissevaadet ja mõtisklust oma tegevuse üle. Et olla klassijuhatajale ses enesevaatluses toeks, on Tartu Ülikooli eetikakeskus välja andnud raamatu "Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile", mis mõtestab klassijuhataja rolle ja valikuid väärtuskasvatuse aspektist (prof Margit Sutrop), arutleb klassijuhataja kui ühiste väärtuste kujundaja ja klassikultuuri looja üle (Lemme Haldre), vaagib kommunikatsiooni tähtsust klassijuhataja töös (prof Halliki Harro-Loit), uurib arenguvestluste eripärasid (Meedi Neeme, Karmen Palts ja prof Halliki Harro-Loit). Vähetähtis pole ka klassijuhataja koostöö kolleegidega, sh eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogiga (Helen Hirsnik).

https://www.eetika.ee/et/kollokvium-esitlus-klassijuhatamise-volu-vaev