Tartu Planeerimiskonverents 2020: sessioon 2A

Klipi teostus: SUMU 05.11.2020 1391 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 2A: Lõpetamata linn

Lõpetamata linna sessioon võtab kokku EKA Arhitektuuriteaduskonnas aastatel 2017-2020 läbi viidud uurimistöö, mis keskendub Tallinna linnaehituslikele visioonidele ja ruumilistele stsenaariumitele lähemas tulevikus. Töö jaguneb kuueks suuremaks alateemaks: planeerimispraktikad, paneelelamupiirkonnad, rohe- ja sinivõrgustikud, keskused, linna andmed, Tallinna visioon. Neist esimest kahte on tutvustanud Tartu Planeerimiskonverentsil Johan Tali (2017, Planeerimispraktikad), Toomas Tammis (2018, Paneelelamurajoonid, Lasnamäe) ja Damiano Cerrone (2018, Tallinna paneelelamurajoonide kuvand ja kvaliteedid läbi sotsiaalmeedia). Nüüd tulevad esitlusele uurimistöö viimased 4 etappi. Esimene uurib andmeid, mida linnast on võimalik koguda ja küsib, mida me oskame nendega peale hakata. Täpsemalt tegeletakse andmetega kolmest perspektiivist: andmete kogumine, andmete kasutamine strateegilises planeerimises ja andmete loomine projekteerimisprotsessi käigus. Teine käsitleb linnas leiduvaid ökosüsteeme nii konkreetsete liikide asualadeks vajalike tingimuste kogumina kui ka inimeste tervise ja heaolu taristuna ning kliimamuutusi leevendava osana linnakeskkonnast. Kolmas vaatab Tallinna kui polütsentrilist linna ning uurib, kus ja millised on linna keskused praegu ja millised need võiksid olla tulevikus. Samuti on fookuses Tallinna ajaloolise keskuse, vanalinna bastionide vööndi perimeetrisse jääva ala arengupotentsiaalid. Neljas ja viimane etapp tegeleb Tallinna tulevikustsenaariumide väljatöötamisega, hoides fookuses kvaliteetse elukeskkonna pakkumist tulevikus läbi võimalike tõmbekeskuste ja erinevate kiirustega ühistranspordi arendamise ning autokesksuse ja CO2 heitmete vähendamise. 

Esinejad: Raul Kalvo, Katrin Koov, Indrek Peil, Andres Alver

Sessioonijuht: Toomas Tammis


Lisainfo veebis: http://planeerimiskonverents.ut.ee/