Rahvusvaheline bioeetika tippkonverents
"Informeeritud nõusolekust nõusoleku mittevõtmiseni? Väljakutsed uutele eetilistele raamistikele" (avatseremoonia)

04.11.2010 3893 vaatamist konverents Varia


Lisainfo veebis: http://www.eetikakeskus.ut.ee/847976