Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents
"Eesti tuleviku keskkonnad"
plenaarettekanne "(Home-grown) Food for Thought: Putting the European East Back on the Map of Knowledge Production" (Petr Jehlicka).

Klipi teostus: UTTV 27.04.2019 5931 vaatamist Socialia


Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents XI suunab pilgu tulevikku. Inimesed toimetavad alati mingis keskkonnas, olgu selleks siis looduskeskkond, sotsiaalne keskkond või viimasel ajal kasvavalt ka virtuaalne keskkond. Järjekorras üheteistkümnenda Eesti Sotsiaalteadlaste Aastakonverentsi fookuses on ühiskonna ja ühiskonna-uurijate toimetamine erinevates keskkondades ning meie tegutsemise jätkusuutlikkus tulevikus.

Peaesineja

Petr Jehlicka (The Open Univeristy, UK) on geograaf ja sotsioloog, kelle uurimistöö keskmes on keskkonnakaitse liikumised Ida-Euroopas ja keskkonnakaitse euroopastumine, toidu jätkusuutlik tootmine ja tarbimine ning jagamismajandus. Selle kõrvalt hoiab ta silma peal teadmisloome keskkondadel ja seal toimivatel võimussuhetel.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/sotsiaalteadlased-arutlevad-eesti-tuleviku-ule-0