Rahvusvaheline konverents
„Aus teadus – mõtestades head teadustava“
I sessioon: Euroopa hea teadustava 

Klipi teostus: UTTV 10.02.2017 9021 vaatamist Varia


Konverentsi „Aus teadus – mõtestades head teadustava“ keskmes on väärkäitumise ja küsitavate praktikate piiritlemine ning eristamine heast teadusest. Rahvusvahelises avalikkuses tuleb järjest rohkem päevavalgele ekstreemseid teadusliku väärkäitumise juhtumeid, mis on toonud kaasa teaduse usaldusväärsuse vähenemise. Seetõttu on Eesti ülikoolid ja teadusasutused muutunud ärevaks ning küsivad, kuidas teadusliku väärkäitumise j uhtumeid ära hoida ning kaebusi lahendada.
Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Konverentsi toetavad Tartu Ülikooli Arengufond ning Euroopa Komisjoni rahastatud Horizon 2020 projekt „Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research“ (PRINTEGER). Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

The conference Researching with Integrity is centred on defining misconduct and dubious practices, and their differentiation from good research. An increasing number of cases of extreme misconduct in research have been revealed internationally. This has caused a decline in the reliability of research. This has alerted Estonian universities and research institutions, and they ask how to prevent the cases of misconduct in research and how to resolve complaints.
The conference is organised by the Centre for Ethics, University of Tartu in cooperation with the Estonian Research Council. It is supported by the University of Tartu Development Fund and the European Commission funded Horizon 2020 project “Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research” (PRINTEGER). The conference takes place in the framework of the National Programme “Values Development in Estonian Society 2009–2013” for the years 2015–2020, funded by the Ministry of Education and Research.
http://www.eetika.ee/en/conference-researching-integrity


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/rahvusvahelisel-teaduseetika-konverentsil-tutvustatakse-eesti-hea-teadustava-esimest