Sotsioloogide doktorikooli videokonvenrents

Klipi teostus: UTTV 29.01.2015 1197 vaatamist


Murakas & Co

15.00- 15.35 registreerimine, lõuna
Arutelu (juhivad Katrin Tiidenberg ja Age Rosenberg)

15.35 - 16.20 Doktorikraadiga inimesed riigi võtmeisikutena: millist kasu toob/võiks tuua akadeemiline kogemus; doktorikraadiga töötaja kui probleem tööandja/kolleegide jaoks?
Erle Rikman (Riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik) ja Mare Ainsaar, TÜ sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja (endine Riigikantselei teemajuht ja TÜ teadus- ja arendusosakonna juhataja)

16.20 - 17.00 Rein Murakas ja Oliver Nahkur - ülevaade sotsiaalvaldkonna doktorantide õpingutega rahulolust ja lõpetajate edasisest tööteest uute uuringuandmete alusel

17.00 - 17.15 kohvipaus
17.15 - 17. 40
Paneel "Erinevad doktorantuuri läbimise strateegiad: milline neist on efektiivseim?"
Nt õppimine välismaal, täiskohaga erialane töö ja doktorantuur, rakenduslikum vs akadeemiline suund jm.
Kogemusi jagavad: Andres Jõesaar, Kairi Kasearu, Triin Roosalu, Andu Rämmer, Rainer Reile jt

17.40-18.30
Strateegiad doktorantuuri edukaks lõpetamiseks
Õpingute ajakava ja selles püsimine
Doktorantuur ja töötamine
Töö rühmades, kogemuste vahetamine, kokkuvõtted