Elmo Tempel (Tartu Observatoorium), Universumi struktuuri ja galaktikate evolutsiooni uurimine matemaatiliste meetoditega

Klipi teostus: Rainis Haller 29.10.2014 5003 vaatamist Matemaatika ja matemaatiline statistika


Tartu Observatooriumi teaduri Elmo Tempeli ettekanne TÜ matemaatika-informaatikateaduskonnas 29. oktoobril 2014.

Kokkuvõte: Astronoomia pakub mitmeid võimalusi, et uurida struktuuride teket ning galaktikate evolutsiooni universumis. Tänapäevased  teleskoobid ning vaatlusprogrammid pakuvad suurepäraseid võimalusi, et neid füüsikalisi probleeme detailselt uurida. Samas see toob esile uued väljakutsed astronoomias. Üheks neist on andmete rohkus. Et toime tulla suurte andmehulkadega on vaja kaasaegseid matemaatilisi meetodeid nende analüüsimiseks. Teiseks väljakutseks on äärmiselt nõrkade signaalide otsimine vaatlusandmetest. Kuna tulemuste usaldusväärsus on väga oluline, siis tuleb kasutada parimaid matemaatilisi meetodeid. Kuna andmehulgad on väga suured ja huvipakkuvad probleemid ei ole analüütiliselt lahendatavad, siis tuleb kasutada erinevaid numbrilisi meetodeid. Ettekandes tutvustan matemaatilisi meetodeid, mida olen kasutanud erinevate probleemide lahendamisel. Märksõnadena võib välja tuua järgmised teemad: silutud bootstrap galaktikate heledusfunktsiooni hindamisel, märgitud punktprotsessi ja Markovi ahelate Monte Carlo meetodiga struktuuride otsimine galaktikate ruumjaotusest, Bayesi meetodi kasutamine galaktika massijaotuse uurimisel, erinevad Monte Carlo simulatsioonid tulemuste usaldusväärsuse hindamisel, paaris korrelatsioonifunktsiooni ja periodogrammi kasutamine regulaarsuste otsimiseks galaktikate filamentides.

Eesisutuja: Raul Kangro.