Eesti sotsiaalteaduste XI aastakonverents
„Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine“

Klipi teostus: UTTV 25.04.2014 7893 vaatamist Socialia Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Konverents on pühendatud Max Weberi 150. sünniaastapäevale. 18 ettekandesektsioonis mõtestavad ühiskonnaprotsesse mitmed nimekad professorid ja teadlased.
Konverentsi korraldaja, Tartu ülikooli sotsiaalse analüüsi metoodika lektori Rein Muraka sõnul on konverentsi eesmärk tuua kokku erinevate ühiskonnateaduste esindajad, leidmaks ühist sotsiaalteaduslikku keelt erinevate sotsiaalteaduste harude ja suundade vahel ning teadvustada sotsiaalteaduste ja –teadlaste potentsiaali ühiskonnaprotsesside mõtestamisel ja probleemide lahendamisel.
Konverentsil osalevad teiste hulgas TÜ sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin, TÜ inimgeograafia ja regionaalplaneerimise professor Tiit Tammaru, TÜ kriminoloogia professor Jaan Ginter, TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Rainer Kattel, teaduste akadeemia uurija-professor Anu Realo ja TLÜ sotsiaaltöö instituudi sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.


Lisainfo veebis: http://www.yti.ut.ee/et/esak