Dr. Erich Laisaare 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverents

Klipi teostus: UTTV 03.05.2013 3608 vaatamist Arstiteadus


Erich Laisaar sündis 5. juulil 1913 Tartumaal Pala vallas mõisa-
töölise pojana. 1917. aastal kolis perekond Tartusse, kus isa Johannes
sai tööd Tartu Ülikooli loomaarstiteaduskonnas preparaatorina.
1920. aastal algas Erich Laisaare koolitee, keskhariduse oman-
das ta Hugo Treff neri Gümnaasiumis ning Tartu Ülikooli arsti-
teaduskonna lõpetas cum laude1938. aastal.
Esimeseks töökohaks sai Taagepera kopsutuberkuloosi sana-
toorium, kus juhatajaks oli samuti HTG vilistlane Ferdinand
Thomson. Viimane oli tuberkuloosi ravi kirurgilise suuna pool-
daja ning seda suunda jätkas ka Erich Laisaar sõjajärgsel perioodil
Tartus koos professor Ants Rulliga.
1942. aastal kolis perekond Tallinna, kus Erich Laisaar avas
erapraksise ning töötas samal ajal Tallinna Keskhaiglas patoloogina.
1944. aasta alul mobiliseeriti Erich Laisaar Saksa sõjaväkke.
Ta oli rügemendi "Tallinn" pataljoniarst, hiljem Pärnu sõjaväe-
laatsareti arst. Juba sama aasta septembris evakueeriti laatsaret
läbi Saksamaa Tšehhoslovakkiasse ning sinna suundus ka Erich
Lai saare perekond - abikaasa Helmi, lapsed Vootele ja Malle.
Sõja lõppedes naasis pere Eestisse, Tartusse ning juba
1945. aasta augustis asus Erich Laisaar tervishoiuosakonna
juhataja korraldusel korraldama Tartumaa tuberkuloosiasutuste
võrku. Ta oli esmalt Tartu Linna Kopsutuberkuloosi sanatooriumi
peaarst, töötades samal ajal kohakaasluse alusel ka Isamaasõja
invaliidide sanatooriumis ning 1949. aastal määrati ta Tartu
Rajooni Tuberkuloosi sanatooriumi peaarstiks Eerikal.
Alates 1952. aastast sidus Erich Laisaar end Tartu Linna
Tuberku loosidispanseriga, millest on tänaseks välja kujunenud
Tartu Ülikooli Kopsukliinik. Olles võimekas tervishoiuorgani -
saator on Erich Laisaar jäänud aga kolleegidele meelde kui väga
hea kopsuarst ja suurepärane röntgenoloog. Ta oli arstina kuulus
kogu vaba riigis ning tema juurde suunati konsultatsioonile ja
ravile ka mitte spetsiifi lise kopsupatoloogiaga haigeid. Seetõttu
võib Erich Laisaart pidada ka ftisiaatria ja pulmonoloogia integ-
ratsiooni algatajaks Eesti Vabariigis.
Erich Laisaar on olnud mitme põlvkonna Tartu ja ka Eesti
kopsu arstide õpetaja ja suunanäitaja. Ta oli suur tartlane ja
paljude tartlaste perearst.
Erich Laisaar (1913-1987)