Eesti XI Ökoloogiakonverents VI

09.04.2010 2382 vaatamist konverents Ökoloogia ja maateadus


Eesti XI Ökoloogiakonverents
"Elurikkus ja ökosüsteemid"

Sektsioon: Elurikkus maismaaökosüsteemides; sektsiooni juhatab Raivo Mänd

Mart Meriste
Ämblikufauna Matsalu ranna- ja luhaniitudel, üleujutuste ja koosluste
hooldamise mõju

Taimi Piin-Aaspõllu
Maapinnasamblike mõju mulla mikroorganismidele

Mari Ivask
Poollooduslike niitude vihmaussikooslused

Jens-Konrad Preem
Lepikute muldade bakterikoosluste analüüs 16S rDNA
pürosekveneerimisandmete alusel

Anu Sang
Elupaiga pindala poolsajandi eest mõjutab tänast päevaliblikate liigirikkust