Eesti XI Ökoloogiakonverents V

09.04.2010 2070 vaatamist konverents Ökoloogia ja maateadus


Eesti XI Ökoloogiakonverents
"Elurikkus ja ökosüsteemid"

Sektsioon: Elurikkus maismaaökosüsteemides; sektsiooni juhatab Ülo Mander

- Anneli Palo
"Kvaliteediklasside eristamisest loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpides"

- Pille Gerhold
"Fülogeneetiliselt vaesed taimekooslused on invadeeritavamad"

- Laimdota Truus
"Eesti madalsoode ja madalsoometsade kuivendamise mõju peegeldus
keskkonnaparameetrites"

- Edgar Karofeld
"Kirde-Eesti rabade seisundist veerand sajandit hiljem - kas igasugune
liigirikkus on väärt kaitset"

- Aveliina Helm
"Maastikustruktuuri ning inimasustuse mõju taimepopulatsioonide
geneetilisele mitmekesisusele Saaremaa ja Muhu alvaritel"