Eesti XI Ökoloogiakonverents IV

08.04.2010 3276 vaatamist konverents Ökoloogia ja maateadus


Eesti XI Ökoloogiakonverents "Elurikkus ja ökosüsteemid" Sektsioon: Aine- ja energiavood ning elurikkus veeökosüsteemides; Läänemere ökoloogia ja keskkonnaprobleemid; sektsiooni juhatab Tiina Nõges - Mart Simm "Dioksiinid Eesti rannikumere kalades" - Jaak Truu "Alkaanide lagundamisega seotud mikroobikoosluse liigiline ja funktsionaalne mitmekesisus Vilsandi rannikumeres" - Helle Mäemets "Eesti järvetaimestiku liigirikkuse muutustest" - Kairi Käiro "Paisutamise mõjust vooluvete seisundile suurselgrootute järgi" - Kaarel Orviku "Eesti mererandade looduslik seisund ja arengutendentsid"