Eesti XI Ökoloogiakonverents IV

08.04.2010 1979 vaatamist konverents Ökoloogia ja maateadus


Eesti XI Ökoloogiakonverents
"Elurikkus ja ökosüsteemid"

Sektsioon: Aine- ja energiavood ning elurikkus veeökosüsteemides;
Läänemere ökoloogia ja keskkonnaprobleemid; sektsiooni juhatab Tiina Nõges

- Mart Simm
"Dioksiinid Eesti rannikumere kalades"

- Jaak Truu
"Alkaanide lagundamisega seotud mikroobikoosluse liigiline ja funktsionaalne mitmekesisus Vilsandi rannikumeres"

- Helle Mäemets
"Eesti järvetaimestiku liigirikkuse muutustest"

- Kairi Käiro
"Paisutamise mõjust vooluvete seisundile suurselgrootute järgi"

- Kaarel Orviku
"Eesti mererandade looduslik seisund ja arengutendentsid"