Eesti XI Ökoloogiakonverents III

08.04.2010 2302 vaatamist konverents Ökoloogia ja maateadus


Eesti XI Ökoloogiakonverents
"Elurikkus ja ökosüsteemid"

Sektsioon: Aine- ja energiavood ning elurikkus veeökosüsteemides;
Läänemere ökoloogia ja keskkonnaprobleemid;
sektsiooni juhatab Tõnu Viik

- Tiina Nõges
"Võrtsjärv ja Peipsi Euroopa kliimauuringute objektina"

- Ingmar Ott
"Eesti vee-ökoloogia ja siseveekogude ökoloogilise seisundi
parandamise EL nõuded"

- Helen Agasild
"Stabiilsete isotoopide meetodi rakendamine Võrtsjärve ökosüsteemi
uurimisel - mida uut oleme teada saanud?"

- Peeter Pall
"Võrtsjärve lahustunud orgaanilise aine ja biogeenide koormus"

- Külli Kangur
"Survetegurite mitmekesisus ja koosmõju Peipsi kalastiku seisundi kujunemisel "