Hiljuti lisatud

prof Peter Hwangi inauguratsiooniloeng
„Aasia edulugu ja juhtimisstiilide erinevused Ida ja Lääne vahel“ 

Aasia riikide, eriti Hiina majanduslik võimekus ja poliitiline tähtsus maailmas on pidevalt kasvanud. See sunnib seniseid maailmamajanduse juhtriike Läänes aina rohkem pingutama, et võistelda Aasia riikide üha suureneva tootmisvõimekusega ja hoida edu uuenduslike lahenduste otsinguil. Loengus arutletakse Hiina kiire majandusliku arengu üle ning vaadatakse ka tulevikku - millised on Hiina jaoks tõenäolised tulevased muutused. Erilist tähelepanu pööratakse loengus juhtimisküsimustele. Mille poolest erinevad Idas ja Läänes kasutatavad juhtimisstiilid? Millist mõju avaldavad need majandusele, ettevõtlusele ja üldiselt ärikultuurile? Arutletakse ka selle üle, kuidas on see kõik seotud sügavama kultuuritaustaga, erinevustega Ida ja Lääne kultuuride vahel.
22.11.2017 117 vaatamist Kultuuriteadus ja kunstid

10. väärtuskasvatuse konverents
"Kuulata ja kõnelda Ehk dialoogilisest kommunikatsioonist koolis"

Iga aasta detsembri alguses toimub väärtuskasvatuse konverents, et võimaldada haridusega seotud eri osapooltel koos lahti mõtestada väärtusarenduse ja väärtuskasvatuse sõlmküsimusi.
Miks on kuulamiskultuur oluline? Kuivõrd oskame anda nii julgustavat kui ka kriitilist tagasisidet nii, et sellest on kasu ja edenemist kõigile asjaosalistele? Mida kujutab endast dialoogiline kommunikatsioon?
21.11.2017 110 vaatamist Humaniora