Hiljuti lisatud

prof Hannes Kollisti inauguratsiooniloeng
„Molekulaarne taimebioloogia: kütt-korilasest sünteetiliste taimedeni“

Seemne ja taime vahelise seose mõistmine oli inimkonna ajaloos murranguline avastus, mille tagajärjel said kütt-korilastest põlluharijad. Kaasajal käsitletakse taimi kui fotosünteesivaid keemiavabrikuid, mis toodavad veest ja süsihappegaasist toitu, energiat, aga ka keerulisi orgaanilisi ühendeid, mis on kasutuses maitseaine-, lõhna- ja biomeditsiinitööstuses.
24.05.2017 134 vaatamist Bioloogia

Doktoritöö kaitsmine

Pejman Rasti "Analysis of remote sensing image super resolution using fluid lenses"

Juhendajad: 
dotsent Gholamreza Anbarjafari;
professor Rudolf Kiefer
 
Opponent: 
professor Enis Cetin;
dotsent Vitaly Skache
23.05.2017 33 vaatamist Tehnoloogia Doktoritöö kaitsmine