INTERNATIONAL CONGRESS "CULTURAL POLYGLOTISM" To the 90th Anniversary of Juri Lotman (Plenary Session)

Video by: UTTV 28.02.2012 8864 views Philosophy and Semiotics


90.sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelise kongressi "Kultuuri mitmekeelsus" plenaaristung