Kliinikumi konverents 2006 l Sessioon: e-Tervishoiu keskkond: ootused ja lootused

11.05.2006 3527 views conference Medical science


Kliinikumi konverents 2006
TIIGRIHÜPE EESTI TERVISHOIUS

l Sessioon: e-Tervishoiu keskkond: ootused ja lootused
Kelle huvides hakkab tööle e-tervishoid?
Kaja Kuivjõgi, Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi
osakonna juhataja

Kelle eest tuleb kaitsta terviseandmeid?
Urmas Kukk, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Kas terviseandmete kaitse on Eesti meditsiini arengu pidur?
Prof. Emer. Arvo Tikk

Diskussioon: e-tervise tuleviku ohud ja võimalused?