Jaan Einasto "Maailma ehitusest"


Akadeemik Jaan Einasto loeng Maailma ehitusest
Rahvusvahelise füüsika-aasta (WYP 2005) puhul korraldab Eesti Füüsika
Selts avalike loengute sarja, kus Eesti juhtivad teadlased räägivad oma
eriala huvitavamatest arengutest, probleemidest ja perspektiividest.
Avaloeng akadeemik Jaan Einastolt "Maailma ehitusest"