e-õppe päev 2005

12.10.2005 3219 views varia Various


e-kursuse õpieesmärgid, oodatav õpitulem, hindamine; e-kursuse ajaline planeerimine; õpikeskkond ja ülesannete planeerimine e-kursusel .