Sissejuhatus teeninduspraktikasse, III osa

13.09.2010 3741 views VariousÕpiobjekt annab ülevaate aine "teenindusfilosoofia ja teeninduse alused" teeninduspraktika olemusest, protsessist ja juhised õppijale praktikaks valmistumiseks.