Aegridade analüüsAntud loengus tehakse lühike sissejuhatav ülevaade aegridadest, nende olemusest ja kasutusvõimalustest erinevatel erialadel