Miiting "Tudengid NL sõjaväeteenistuse vastu"

26.04.1989 1844 views ceremonial meeting Various