"Vene käsikirjalised loitsud 17. ja 18. sajandil: uurimise hetkeseis ja väljavaated"
"Russian Handwritten Verbal Charms of the 17th and 18th Centuries: Preliminary Results and Prospects of Study"
Professor Andrei Toporkov  (Venemaa, Moskva.  Russia, Moskva)

Klipi teostus: Liilia Laaneman. Monteeritud ZOOMi salvestusest 08.04.2021 1934 vaatamist Humaniora Folkloristika


Prof Andrei Toporkov on A. M. Gorki nimelise Venemaa Teaduste Akadeemia Maailmakirjanduse Instuudi rahvaluule osakonna juhtivteadur. Ta on filoloogiateaduste doktor ja Venemaa Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliige, kelle põhilised uurimisteemad seostuvad vene ja slaavi folklooriga. Nende hulka kuuluvad loitsud, vaimulikud värsid, erootiline folkloor, lastefolkloor, uskumused ja kombed. Ta on uurinud ka võltspärimust, folkloristika ajalugu ja vene kirjanduse ajalugu (eelkõige V. Ivanovi jt sümbolistide loomingut).

Professor Andrey Toporkov works as a leading research fellow at the Department of Folklore, A. M. Gorky Institute of the World Literature, Russian Academy of Sciences. He is a Doctor in Philology and correspondent-member of the Russian Academy of Sciences. His research interests include Russian and Slavic folklore (charms, religious poetry, erotic folklore, children’s folklore, folk belief, and customs). He has also studied fakelore, the history of folklore studies, and the history of Russian literature (works of V. Ivanov and other symbolists).