SJKK aastakonverents 2020: Kairi Kasearu „Ülevaade ajateenijatest ajateenistuses aastatel 2016-2020“

Klipi teostus: Alar Suija 09.12.2020 147 vaatamist Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Kairi Kasearu andis ülevaate kompleksuuringust, mis on tehtud ja millised on olnud tulemused. Viie aastakäigu ajateenijate võrdlus toob esile, et järjest enam on noortel initsiatiivi koos enda kohordiga peale keskhariduse omandamist ajateenistusse minna, ajateenistusse tulijate teadlikkus on kasvanud ning  ajateenistusest väljutakse positiivsema kogemusega.