Sissejuhatus kultuuriakadeemiasse  Martin Bristol, ettevõtlusõpe

Video by: Tauno Uibo 02.09.2020 1064 views Culture


Traditsiooniline avaloeng esmakursuslastele ettevõtlusõppe teemal.