Rektor Toomas Asser: "Kuidas ülikool uueks õppeaastaks valmis on?"

Video by: UTTV 01.09.2020 1240 views More about the University Various


Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser räägib veebiülekandes ülikooli valmisolekust alustada uut õppeaastat.
Intervjuus tuleb juttu nii sellest, mida tuleb koroonaviiruse leviku tingimustes iga üliõpilane sel õppeaastal silmas pidama kui ka sellest, kui palju hakkab tavapärast auditoorset õpet asendama e-õpe.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uudised/rektor-toomas-asser-raagib-otseulekandes-kuidas-ulikool-uuele-oppeaastale-vastu-laheb