Mõõtmistulemuse esitamine, kaudmõõtmised, lineaarne regressioon, Vooluallika uurimise kodulaboritöö

Video by: Toomas Plank 12.03.2020 273 views Realia et naturalia


 Mõõtmistulemuse esitamine, kaudmõõtmised, lineaarne regressioon, Vooluallika uurimise kodulaboritöö