Kodeerimisteooria: minevikust tänapäeva


Vitaly Skachek kõneleb 1. aasta tudengitele kodeerimisteooriast.