Teadusäpardused. Tõnu Esko läbielamised konverentsidel.

Video by: Virgo Siil 05.03.2018 3713 views Realia et naturalia More about the University Chronicles Various


Tõsise teaduse tegemisega käib kaasas ka sage konverentsidel osalemine. Tiheda reisimise käigus võib aga nii mõndagi viltu minna.