Teadusäpardused. Leho Tedersoo loo lühikokkuvõte.

Video by: Virgo Siil 12.03.2018 1967 views Realia et naturalia More about the University Chronicles Various


Ülikooli ajakirja Universitas Tartuensis vestles aprillinumbri tarvis Tartu Ülikooli tippteadlastega nende teadustöö käigus tekkinud äpardustest. Leho Tedersoo räägib oma teaduskarjääri alguses meetodi valimise tagajärjel juhtunud viltuminekust.