Research Activity: Complex Systems & Statistical Mechanics at NICPBI/KBFI, Tallinn

Video by: Indrek Zolk 16.11.2016 2434 views Physics and Astrophysics Mathematics and Mathematical Statistics


Marco Patriarca (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut) kõneleb komplekssüsteemidest. Täpsemalt on juttu säärastest teemadest nagu komplekssüsteemid, stohhastiline resonants, mitmekesisuse poolt indutseeritud resonants, neuronite mudelid, kineetilised vahetuse mudelid ning heaolu jaotus, astmejaotuste tekitajad, keelte ja muude kultuuri nähtuste dünaamika, ökoloogilised mudelid.