Usuteaduskonna taasavamise 25. aastapäeva seminar
„Teoloogiaharidusest Tartu ülikoolis – Schleiermacherist religiooniuuringuteni”.

Video by: UTTV 28.10.2016 6098 views Theology Festive Events


Kirikuloo teaduri Priit Rohtmetsa sõnul toimus usuteaduskonna taasavamine 1991. aastal uue rahvusliku ärkamise harjal ja eestvedajateks olid nii ülikooli kui luterliku kiriku esindajad. „Ülikooli nõukogule esitasid selle taotluse professor Sulev Vahtre, Jaan Unt, Tõnu Luik, Hando Runnel ja Peeter Olesk argumendiga, et usuteaduskond peab ühe universitas’e juurde kindlasti kuuluma ning seega tuleb 1940. aastal nõukogude võimu poolt suletud teaduskond taastada,“ ütles ta.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/usuteaduskonna-taasavamise-pidustused-vaatavad-teoloogiahariduse-tanast-palet