Tartu Ülikooli legendid: Richard Kleis 120 (AUDIO)

Klipi teostus: UTTV 06.10.2016 2818 vaatamist Humaniora Keeleteadus Pidulikud sündmused


6. oktoobril 2016 möödus 120 aastat Tartu Ülikooli kauaaegse antiikkirjanduse ja ladina keele õppejõu Richard Kleisi sünnist. Ajaloolase ja klassikalise filoloogi haridusega Kleis oli enne II maailmasõda Tartu Treffneri kooli ladina keele õpetaja ning sõjaeelsete Eestis ilmunud tähtsamate teatmeteoste koostaja ning väljaandja ("Eesti biograafiline leksikon" 1926-1929, "Eesti avalikud tegelased" 1932, "Eesti entsüklopeedia" 1932-1937). 1944-1950 ning 1954-1978, kokku 30 aastat töötas ta Tartu Ülikoolis, õpetades antiikkirjandust, ladina keelt ja ajalugu. Õpetamistöö kõrvalt valmisid Kleisi initsiatiivil ja kaastööl "Võõrsõnade leksikon", "Ladina-eesti sõnaraamat", Henriku Liivimaa kroonika kommenteeritud tõlge eesti keelde, ladina keele ja antiikkirjanduse õpikud, "Antiigileksikon", samuti sõjajärgse eesti entsüklopeedia ENE väljaanded, mille peatoimetuses ta oli ja kuhu ta kirjutas ligi 200 artiklit. 
Richard Kleis oli aktiivne antiikkirjanduse tõlkija ja eestindas 1964.a. ilmunud "Kreeka kirjanduse antoloogia" ning 1971. a. ilmunud "Rooma kirjanduse antoloogia" jaoks ridamisi katkendeid ajalooproosa autoreilt (Herodotos, Thukydides, Livius, Tacitus jpt). 
Richard Kleis oli üks neist, tänu kelle missioonitundele säilis huvi antiikaja ja klassikalise filoloogia kui teaduse vastu ka neil nõukogulikel kümnendeil, kui seda ülikooli ametlikes õppekavades ei olnud. Oma igapäevatöö järel õhtuti juhendas Kleis neid, kes tundsid huvi rooma ja kreeka kultuuri vastu, uurides ja selgitades noorema põlvkonna huvilistele antiikautorite teoseid.
Richard Kleisi sünniaastapäeval toimus Tartu Ülikooli kunstimuuseumis mälestuskonverents, kus käsitleti mõningaid aspekte tema elust üliõpilasena Peterburis, keerukaid sõjajärgseid aastaid, aga ka Kleisi kui tõlkijat, õppejõudu, kolleegi ja juhendajat Tartu Ülikooli päevil.
 
Ettekanded:
Kristi Viiding (Tartu Ülikool): Avasõnad: mitmekülgne Richard Kleis
Tõnu Tannberg (Tartu Ülikool, Eesti Rahvusarhiiv): „Püüdsin muutuda nõukogulikult mõtlevaks ja toimivaks inimeseks“. Richard Kleis ajaloolase, teadusadministraatori ja õppejõu rollis sõjajärgsetel aastatel
Ivo Volt (Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kirjastus): Richard Kleis tõlkijana
Maria-Kristiina Lotman (Tartu Ülikool): Nimekujud antiikkirjanduse õpikutes Baltimaade näitel: Tronski ja Kleis
Ljubov Kisseljova (Tartu Ülikool): Richard Kleis Petrogradi ülikooli tudengina
Anne Lill (Tartu Ülikool): Richard Kleis juhendaja ja kolleegina
 
Vabas vormis meenutused Richard Kleisist:
Kersti Lepajõe (Tartu Ülikool) ja Jaan Kõrgesaar (Tartu Ülikool)
 
Konverentsi korraldamist toetas Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ning maailma keelte ja kultuuride kolledž
 
Moderaator: Kristi Viiding
Foto on pärit Eesti Filmiarhiivist, signatuur EFA 263.0-60272
Mälestuskonverents toimus Tartu Ülikooli peahoones kunstimuuseumi ruumes, algusega kell 14.00