Rein Saar, Stefan Groote. Poollihtsus (semisimplicity) ja lahenduvus (solvability) kui sümmeetriad

Video by: Rainis Haller 04.05.2016 2947 views Physics and Astrophysics Mathematics and Mathematical Statistics


Algebra ja geomeetria ühisseminari raames toimub kohtumine teoreetilise füüsika osakonna kolleegidega, kes räägivad algebralistest struktuuridest ja nende rakendustest teoreetilise füüsika väljateooriates. Ettekandega esineb Rein Saar. Ettekanne andmed on
Rein Saar, Stefan Groote.  Poollihtsus (semisimplicity) ja lahenduvus (solvability) kui sümmeetriad.
Poollihtsuse aluseks on lihtne (simple) algebra su(2) see on valitsev füüsikas. su(2) on aga massiivse osakese sümmeetria ja seega on teooria valdavalt massiivne. Milline sümmeetria/algebraline struktuur sobiks massitule süsteemile? Ettekandes vaadeldakse lahenduva algebra võimalust.