TÜ arstiteaduskonna ja Eesti Haigekassa ühiskonverents
I sessioon: Tervishoiukvaliteedi hindamine Eestis - hetkeseis ja tulevikusuunad

Video by: UTTV 10.10.2014 8710 views Medicina Medical science


Tervishoiuteenuste kvaliteedi hindamine - kas teoreetiline või praktiline vajadus?
"Arstiteaduskond on üks vähestest Tartu ülikoolis, mis tähistab oma aastapäeva eraldi teaduskonverentsiga," sõnas arstiteaduskonna dekaan Joel Starkopf. Starkopf viitas, et õppejõudude, teadlaste ja üliõpilaste avaldatud teesid ajakirja "Eesti Arst" lisas on traditsiooniliselt arvukad, kõrgetasemelised ning näitavad aktiivset tegevust mitmetes meditsiini teadussuundades. "Aga ülikool ei ole mitte ainult õppe- ja teadustöö. Meil on oluline roll mitmetes ühiskonnaelu segmentides. Reedel ootame tervishoiu arvamusliidreid arutelule, kuidas parimal viisil jälgida ja parandada tervishoiu kvaliteeti Eestis," kutsus Starkopf osalema.


Lisainfo veebis: http://www.med.ut.ee/et/uudised/tu-arstiteaduskonna-aastapaeval-keskendutakse-tervishoiuteenuste-kvaliteedile