Ott Toomet - populaarteaduslik ettekanne matemaatika rakendamisest: Economics and Mathematics. Why economists rely so much on math

Video by: Rainis Haller 25.09.2014 5026 views Realia et naturalia Mathematics and Mathematical Statistics


Ott Toometi populaarteaduslik ettekanne matemaatika rakendamisest majanduses. Esinemise korraldas Kristel Mikkor. Kuulajateks peamiselt TÜ matemaatika eriala esimese aasta üliõpilased. Eesti keeles.