Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias - Harry Illak, tuutorid

Video by: Pille Kannimäe 03.09.2014 5669 views Culture


Värsketele sisseastujatele suunatud kultuuriakadeemia õpinguid tutvustav loeng. 
Kõnelevad VKA õppedirektor Harry Illak, tuutorid Marta Arula ja Keiti Piirisild, õppetalituse juhataja Katrin Tambet ning VKA segakoori tegevusega viib tudengeid kurssi 
kultuurikorralduse eriala vilistlane Heli Anni.