Matemaatika rakendused majandusteoorias: mänguteooria

Video by: Mirjam Paales 14.03.2014 5230 views Economics Mathematics and Mathematical Statistics


Esineb doktorikooli seminaril TÜ magistrant Rudolf-Harri Oberg

Mänguteooria tegeleb strateegiliste situatsioonide analüüsiga, kus osaleja heaolu sõltub nii sellest, milliseid valikuid osaleja teeb, kui ka sellest, milliseid valikuid teevad teised osalised. Mänguteooriat rakendatakse nii majandus-, arvuti- ja poliitikateaduses kui ka bioloogias ning tegemist on aktiivselt areneva majandusteooria haruga. Ettekanne annab ülevaate lihtsamatest mänguteooria mõistetest ning esitab üksikasjalikult Nashi tasakaalu eksisteerimise põhitulemuse, mis toetub Kakutani püsipunkti teoreemile. 1950. aastal ameerika matemaatiku John Nashi poolt defineeritud Nashi tasakaal on praeguseni põhiline mängude lahenduskontseptsioon.

Slaidid:
  .pdf
  .tex