Kursuse "Sissejuhatus matemaatika erialasse" loeng.
Kõneleb Eve Oja.


Kursuse "Sissejuhatus matemaatika erialasse" loeng.
Kõneleb Eve Oja.
Loengu teema: "Sissejuhatus funktsionaalanalüüsi".