TÜ ajaloo muuseumi aastakonverents 2013
"Keelevahetus ülikoolis - probleem või võimalus?"

Video by: UTTV 06.12.2013 4927 views Linguistics


Konverents keskendub kõrghariduse õppekeelega seonduvatele küsimustele. Ettekanded eesti ja naabermaade asjatundjatelt käsitlevad keelevahetusega seotud probleemideringi alates ladinakeelse ühtse Euroopa ülikooliruumi mõranemisest kuni tänase päevani, kus üleilmastumine on seadnud kõikjal maailmas rahvusülikoolide ette uued väljakutsed.